نظر شما در مورد وبسایت تيم فوتبال ليدوما چیست؟
(51.66%) 62
خیلی عالی
(14.16%) 17
عالی
(15.83%) 19
خوب
(18.33%) 22
متوسط

تعداد شرکت کنندگان : 120