نظر شما در مورد وبسایت تيم فوتبال ليدوما چیست؟
(51.23%) 62
خیلی عالی
(14.04%) 17
عالی
(15.70%) 19
خوب
(19.00%) 23
متوسط

تعداد شرکت کنندگان : 121